Бизнесийн тогтвортой байдлыг ханган ажиллах нь бизнесийн байгууллагын гол зорилт юм. Учирч болох аливаа эрсдэлээс хамгаалах хамгийн чухал хөшүүрэг бол ДААТГАЛ юм....

дэлгэрэнгүй

Эрүүл, аюулгүй амьдрал - маргаашийн ажлыг төлөвлөж чаддаг хэдий ч учрах гэнэтийн таагүй явдлыг бид урьдчилан таамаглаж чаддаггүй. Энэхүү гэнэтийн тохиолдол нь сэтгэлзүйн таагүй байдал төдийгүй санхүүгийн бэрхшээлийг авчрах нь олонтаа. Учирсан хохирол, санхүүгийн хүндрэлээс гарах хамгийн зөв шийдэл бол даатгал юм.

...

дэлгэрэнгүй

Бид гадаад харилцаагаа улам өргөжүүлэн дэлхийн нэр хүнд бүхий давхар даатгалын компани, брокеруудын хамт харилцагч даатгуулагчдаа учрах санхүүгийн эрсдэлээс бүрэн хамгаалах олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлж байна. 

...

дэлгэрэнгүй